Nedan listas de flesta kor, kalvar och tjurar som finns eller funnits på Välen. Klicka här för att se vilka som finns där just nu.

Födesedatum Namn (Moder)

De ursprungliga korna som kom till välen

19??-??-?? Ludda
1988-06-04 Ylla
1992-05-01 Kitty (Ylla)
1993-08-15 Hulda
1994-04-22 Ingeborg

Kor och kalvar som är födda på välen.

1993-11-19 Iris (Ylla)

1994-06-26 Siri (Iris)
1994-08-04 Lisa (Ludda)

1995-06-23 Lovisa (Ludda)

1998-07-14 Välina
1998-07-15 Klara (Ingeborg)

1999-08-23 Anna (Ylla)
1999-10-23 Nettan (Ingeborg)

2000-06-14 Gudrun (Kitty)
2000-07-03 Elvy (Lisa)
2000-07-05 Eva (Siri)

2002-04-13 Tjurkalv (Siri)
2002-04-15 Klarabella (Klara)
2002-04-21 Tjurkalv (Ingeborg)
2002-04-23 Karin (Hulda)
2002-04-26 Tjurkalv (Lovisa)
2002-04-26 Tjurkalv (Lisa)
2002-05-15 Sofi (Eva)
2002-05-24 Elin (Anna)
2002-05-24 Kalv (Välina)
2002-07-30 Tjurkalv (Kitty)

2003-03-15 Blomsterfina (Ingeborg)
2003-04-02 Tjurkalv (Lovisa)
2003-04-05 Tjurkalv (Lisa)
2003-04-14 Sara (Klara)
2003-04-14 Niklas (Välina)

2004-03-16 Herbert (Elvy)
2004-04-10 Inga (Eva)
2004-05-05 Niklas (Anna)
2004-05-11 Adam (Nettan)

2005-03-21 Bengt (Klarabella)
2005-03-26 Henar (Klara)
2005-03-27 Ralf (Välina)
2005-04-05 Otto (Lisa)
2005-04-16 Ella (Gudrun)

2006-03-28 Morgan (Elin)
2006-04-04 Maria (Eva)
2006-04-05 Julia (Nettan)
2006-04-08 Frida (Elvy)
2006-04-08 Bitte (Anna)

2007-04-10 Lotta (Gudrun)
2007-04-16 Kristina (Sara)
2007-04-21 Beata (Klarabella)
2007-05-06 Daniel (Klara)

2009-04-15 Simon (Sara)
2009-04-30 Hubertus (Inga)
2009-07-11 Viktor (Frida)
2009-07-15 Oskar (Gudrun)
2009-08-08 Sebastian (Ella)
2009-08-11 Daniella (Bitte)
2009-09-06 Oliver (Eva)

2010-03-26 Fanny (Elvy)
2010-04-16 Patrik (Beata)

2011-05-01 Valle (Inga)
2011-11-22 Patricia (Bitte)

2012-04-30 Cesar (Beata)

2013-04-24 Leif (Ella)
2013-04-25 Mikael (Frida)

2014-06-30 Elof (Inga)

2015-04-07 Irma (Patricia)
2015-05-01 Per-Arne (Frida)

2017-04-11 Ulrika (Irma)


Våra tjurar

Tjurarna går med utvalda kor på somrarna och inackorderas på vintern

1996-07-?? Vorin
2002-06-23 Sir Manfred of Black and White
2006-07-24 Sir Ronald