Ställ markören över eller klicka på årtalen för att se vad som hände på den tiden

Kompendium Tidstigen i PDF-format

för 15000 år sedan. - Inlandsisen ligger mer än 2 kilometer tjock över hela Skandinavien. Så har den legat över det som nu är Västra Frölunda i ca 40000 år. Här börjar vi vår promenad mot år 2000. Varje sten du går motsvarar 100 år. för 14000 år sedan. - Iskanten gick som längst till vad som nu är norra Tyskland. nu pågår en klimatförbättring sedan några årtusenden och isen håller på att dra sig tillbaka. 13000 år sedan. - Iskanten ligger nu i närheten av våra trakter. Något land ser man ännu inte eftersom havsnivån är ca 100 m högre. Men när isen smälter lättar trycket på jordskorpan och landet höjer sig. för 12000 år sedan. - All sten och sand som isen haft med sig smälter nu fram och lägger sig på berggrunden. Ibland i form av stora anhopningar . De finare partiklarna sjunker ned på havsbotten där de nu bildar tjocka lerlager. för 11000 år sedan. - Frölunda är fortfarande täckt av hav men landet längre in är nu är torrlagt. En del växter klarar det kalla klimatet, därmed finns det också förutsättningar för vissa djur att överleva, t ex renen som i sin tur kan ge föda åt människor. för 10000 år sedan. - De första växterna som 'invandrar' är sådana som vi nu finner i fjällen t ex fjällsippa, dvärgbjörk. Därefter kommer björk och tall. Så småningom när klimatet förbättras även rönn och hassel. för 9000 år sedan. - äntligen har landet höjt sig så att vi kan se delar av Frölunda som öar. Strandlinjen gick ca 15 m högre än idag. Välen-viken var mycket bredare och sträckte si långt in mot Mölndal. åkered bildade ett brett sund mellan Näset och fastlandet. för 8000 år sedan. - Människor har funnits sedan länge i de isfria delarna av Europa och när det nu finns djur och växter att livnära sig av här uppe i våra trakter och ett behagligare klimat så börjar de bosätta sig här. Man gör enkla redskap av bl a sten - därför kallas denna tid för stenåldern. för 7000 år sedan. - En period med varmare klimat gör att mer krävande växter kan trivas; ek, lind, alm, ask. Kronhjort, rådjur och vildsvin följde efter. Däremot försvinner	renen. Människorna lever av jakt, fiske, musslor, nötter och andra växtdelar. Det var glest mellan fångstgrupperna och de påverkade knappast miljön. för 6000 år sedan. - Strandlinjen förskjuts upp och ned eftersom landet stiger men det gör även havsytan eftersom det fortfarande finns is är norr som smälter. Stenåldersfolket bosätter sig gärna nära vattnet vid någon skyddad vik. Det visar flera fynd av boplatser här i Frölunda och på Näset. för 5000 år sedan. - Vid utgrävningar av boplatser här på Näset har man funni rester från långa och torsk vilket visar att man kunna fiska på djupt vatten från båt. för 4000 år sedan. - Människorna börjar ett primitivt jordbruk. De hägnar in getter och kor och sår korn för att göra mjöl av. Man bränner skogen för att få bete till djuren och mark att bruka. Detta gör det möjligt för fler människor att livnära sig. för 3000 år sedan. - Människorna har nu lärt sig gjuta metall. På så sätt kunde man göra effektivare redskap och mer förfinade smycken. Bronset fick man genom byteshandel - koppar och tenn fanns i Mellan-Europa. Vi kan fortfarande se deras gravrösen högt uppe på bergen. för 2000 år sedan. - Människorna här i Norden har nu lärt sig att framställa järn. Detta är omkr år 0 enligt vår nuvarande tidräkning som utgår från Jesus födelse. Där han levde i Medelhavsområdet hade man framstallt järnredskap sedan mer an 1000 år tillbaka. för 1000 år sedan. - Vi är nu i slutet av det man brukar kalla 'vikinga-tiden'. Bönderna som bodde vid farbara vatten - kanske också här vid Näset - utrustade båtar med vilka man sommartid gjorde långfärder (till England, Frankrike, Medelhavet) för att göra bytesaffärer eller plundra. år 2000 . - Skötselplanen för Välen blir klar. Våtmarksmuseet kommer att invigss. Där kommer man att kunna se en datorisera version av skötselplanen inkluderande fåglar och växter som finns vid Välen. år 1800 - Sillen gick in i havsvikarna i så stora stim att den kunde fångas i oerhörda mängder. Detta höll på under ett halvt sekel fram till år 1808. Detta skapade ökade försörjningsmöjligheter åt den fattiga befolkningen. år 1863 - Detta år uppfördes Gamla åkeredsskolan. Innehöll en enda lärosal samt genom en tillbyggnad 1876 även bostad till läraren. år 1865 - En ung blåval strandar vid Smithska udden. Valen dödades av två Näset-fiskare med hjälp av liar. Valen dog efter ca ett dygn och såldes sedan till museeintendenten A.W.Malm. Den Malmska valen kan fortfarande beses på Naturhistoriska museet. år 1885 - Namnet Frölunda ändras till Västra Frölunda för att undvika förväxling med Frölunda i Kind. år 1900 - I slutet av 1800-talet var området skoglöst och ljunghedar utbredde sig på bergen. Orsaken var att området betats intensivt och att timmer användes till att bygga skepp och hus i den närbelägna staden. På många ställen på Näset bröts sten för användning till vägar och husbyggnad. Stenbrytningen upphörde ca 1930. år 1903 - Säröbanan öppnas. Läggs ned 1991. år 1906 - En ny skola byggs intill gamla åkeredsskolan. Tillbyggnad 1919. år 1907 - Stenhuggarna i Hammar bygger ett Folkets Hus på Breviksvägen. Huset ägs numera av Göteborgs stad och har namnet Näsetgården. år 1918 - Handlanden Gustaf Smith köpte av Magnus Rodhe en sommarvilla som sedermera köptes av Göteborgs stad som där anlade en badplats som fick namnet Smithska udden. Villan brändes ned 1991. år 1919 - En minnessten reses vid nuvarande parkeringsplatsen för Smithska udden. Erinrar om att landsstormen (motsvarar hemvärnet) låg förlagda här under först världskriget. år 1930 - Det börjar bli vanligt att göteborgare hyr in sig hos någon bonde på Näset som sommargäst. En del köper sommarstugetomter på betesmarker som inte hade något värde för bönderna och som därför kunde köpas till mycket låga priser. år 1936 - Den sista lasten med sten gick från Brevik 1936. Stenbrytningen hade börjat vid sekelskiftet. Den gamla badplatsen Knarrvik såldes till Göteborgs stad och döptes om som kommunal badplats till Saltsjönäs. år 1937 - Sista året som vaktstugan (byggd 1903) på Valeberget (Näsets högsta berg) tjänstgör som skydd för tullverkets kustbevakning. år 1938 - Vid anläggningsarbeten på badplatsen Saltsjönäs finner man en stor guldring, troligen tillverkad någonstans i östeuropa 3-400 år e.Kr. år 1945 - Västra Frölunda införlivas med Göteborgs stad. Frågan hade väckts redan 1918. år 1951 - Västra Frölunda Hembygdsförening bildas. år 1960 - De sista resterna av jordbruk upphör. Folkmängden ökar till mer än 100 000 invånare men man är inte längre beroende av marken där man bor för att klara sin försörjning. år 1962 - Göteborgs stad köper ängås gård som nu är kulturminnesförklarad. Gården har anor ända till Gustav Vasas tid. Delar av den nuvarande byggnaden uppfördes redan år 1752. år 1964 - åkered och Kannebäck börjar att bebyggas med radhus och kedjehus. Därefter byggs flera småhusområden i Västra Frölunda - totalt flera tusen hus. år 1966 - Frölunda Torg invigs. år 1967 - Näset kyrka byggs. år 1970 - Utgrävningarna av Bua Västergård börjar och visar sig vara en av de mest givande stenåldersboplatserna i Sverige. år 1974 - Askim införlivas med Göteborg. år 1977 - Västra Frölunda Naturvårdsförening bildas. Organiserar strandstädning. år 1980 - Frölunda Kulturhus invigs. år 1992 - Skotsk höglandsboskap (Highland Cattle) börjar beta på strandängarna i Välen. år 1993 - Ett program för hela Välen-området - utarbetat av stadsbyggnadskontoret - antas av byggnadsnämnden. Hela området skall användas för fritidsaktiviteter. år 1994. - Stora ån muddras. Gångstigar utefter ån. år 1999. - Fågeltornet vid Välen byggs.