Askim

I år kom inga kor över till Askim, på grund av att Park och Natur inte

fick över någon ström till staketen i Askim . Nästa år kommer korna

att beta som vanligt i Askim .