Länsstyrelsen .20180906

Det hade inkommit en anmälan om vår djurhållning. Vid kontroll

av våra djur uppmärksammades inga brister .

Djurskyddslagen följs inom området som kontrollerats .

Länsstyrelsen bedömer att anmälan var obefogad . Ärendet

avslutas .