Ny kalv

2017-04-28 .

92 Patricia fick en liten kvigkalv men efter två dagar var kalven borta

vi har letat i hela området men det finns inget spår efter den, kan räven

tagit den ?