Ny kalv .

2017-05-19 .

73 Frida fick en liten vit kvigkalv 101 Maj . Tyvärr

dog kalven efter två veckor .