Rädda Korna på Välen .

Kampanjen är nu avslutad och vi tackar alla som skrivit på

det blev 1550 påskrifter som nu har överlämnats till Park och Natur .

Vi väntar med spänd förväntan på svaret från Park o Natur .