Bli medlem i “Västra Frölunda Naturvårdsförening”

Fyll i uppgifterna nedan och tryck skicka.

Bli medlem genom att sätta in 100 kr för enskild medlem eller 150 kr för familjemedlemskap på postgiro 431 48 76-6. Ange namn, adress och födelseår på talongen eller i textfältet vid datorbetalning.

Ditt namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)