Välenområdet

MINOLTA DIGITAL CAMERAVälenområdet har kommit att bli hjärtat i Naturvårdsföreningens verksamhet. Detta våtmarksområde betades fram till cirka 1945 men har sedan växt igen allt mer, och livet utarmats. 1985 presenterade Stadsbyggnadskontoret ett förslag som gjorde att bland annat Västra Frölunda Naturvårdsförening och Göteborgs Ornitologiska förening föresatte sig att återskapa det öppna, hävdade landskapet genom mulbetning. 1991 utförde Fastighetskontoret en grovröjning och inhägnade området. Året därpå släppte Naturvårdsföreningen de första Highland Cattle-djuren på strandängarna.

Sedan dess har föreningen satsat stora resurser och många ideella arbetstimmar på djurhållning, faglarstängsling och betesdrift, och korna har blivit en känd och älskad sevärdhet. Sedan strandängarna började betas igen har 160 fågelarter setts i området.

Fågeltornet och våtmarksmuseet är nu färdigbyggt. Växter och fåglar har nu lagts in på dator i museet så att besökande skolklasser och grupper kan ta reda på fakta.

Klicka på knappen längst upp till höger för att se samma sak på webben.

Den historiska tidsstigen och vattenreningskärr inom ramen för Agenda 21 är klara. Syftet med våtmarksrening är att närsalter, dagvatten, avloppsvatten eller lakvatten skall omsättas i naturliga kretslopp och föroreningar och partiklar läggas fast. Utom den positiva verkan på vattenreningssituationen lockar ett sådant kärr arter av valen1evertebrater som i sin tur lockar bland annat grodor och fåglar till området.

Den l7 september 1999 invigdes naturområdet av Landshövding Göte Bernhardsson.

Tynnereds stadsdelsnämnd sköter från årsskiftet 2001/2002 Välenområdet inklusive korna på dagtid. Detta med hjälp av arbetskraft från Park och Natur. Västra Frölunda Naturvårdsförening äger korna och svarar för tillsynen av dem under kvällar och helger.

Föreningen ansvarar också för informationen på Tidsstigen och Naturstigen, medan stadsdelsnämnden sköter underhållet. Detsamma gäller Våtmarksmuséet och Fågeltornet.valen3

Välenområdet är en av de så kallade noderna i projektet Grönt Lärande i Närmiljön (GLIN). Detta innebär att området finns med i informationen till alla lärare om de gröna rummen i skolornas närområden. De gröna rummen kan utnyttjas i lärandet om naturen.valen5

Våtmarksmuséet har fått en förnämlig utrustning, för att göra det möjligt för skolklasser att undersöka våtmarkerna och analysera resultatet i museet. Fågeltornets rum har isolerats och fått el indraget. Detta för att vi skall kunna placera gamla datorer där, som visar bilder på fåglar och växter.

Information om Välenområdet finns tillgänglig på webben: http://vfnf.se/valen.