Bli medlem i ”Västra Frölunda Naturvårdsförening”

Bli medlem genom att sätta in 100 kr för enskild medlem eller 150 kr för familjemedlemskap på postgiro 431 48 76-6 alternativt använd Swish till 0705 12 79 66 (Erik Malmström). Ange namn, adress och födelseår på talongen eller i textfältet vid datorbetalning/Swish.

Fyll i uppgifterna nedan och tryck skicka.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Adress (obligatorisk)

    Postnummer (obligatorisk)

    Postort (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)