Ändringslogg för gamla webbplatsen

2012-11-29

Föreningen har fått ny epostadress info(a)vfnf.se och föreningens hemsida har fått ny adress vfnf.se.
De gamla kommer att fungera till och med februari 2013.

Adressen get.to/vfnf pekar nu på den nya sídan och kommer att finnas kvar.

Ett bildspel har tillkommit på jubileumsbokerns sida.

2012-11-29

Programmet för hösten 2012 har tillkommit på programsidan.

2011-08-31

Årsmötesprotokollet från årsmötet 2011, samt förslag till ändringar av stadgarna har tillkomit på ingångssidan.

Programmet för hösten 2011 har tillkommit på programsidan.

2011-02-26

Årsmötesprotkollet från årsmötet 2010 har tillkomit på ingångssidan.

2011-02-07

Programmet för hösten 2010 har tillkommit.

2009-07-13

Programmet för våren 2010 samt länkar till samtliga program från 2002 och framåt har tillkommit.

Programmet för hösten 2009
har tillkommit.

2008-02-07

Programmet för våren 2009
har tillkommit.

2008-07-11

Programmet för hösten 2008
har tillkommit.

2008-01-29

Programmet för våren 2008
har tillkommit.

2007-06-10

Programmet för hösten 2007
har tillkommit.

2007-01-28

Programmet för Våren 2007
har tillkommit.

2006-02-09

Programmet för Våren 2006
har tillkommit.

2005-02-01

Programmet för hösten 2005
har tillkommit.

2005-02-01

(2676 besök)

Programmet för våren 2005 har tillkommit.

2004-06-19

(2364 besök)

Programmet för hösten 2004 har tillkommit.

2004-04-15

(2225 besök)
Valborgsmässofirande har tillkommit i
Programmet för våren 2004.

2003-12-25

(2000 besök)

Programmet för våren 2004 har tillkommit.

2003-12-22

(1994 besök)
En ny sida om jubileumsboken har tillkommit. På denna finns länk till en bildkavalkad över bilderna i boken.

En ny folder över föreningen finns nu på ingångssidan. Den tidigare folder har flyttats till Välensidan.

Kartfunktionen har förbättrats.

2003-09-23

(1873 besök)
Sökning i Svenska Miljönätet har tilkommit på ingångssidan.

2003-06-24

(1378 besök)
Program för hösten 2003 har tillkommit.

2003-05-12

(1304 besök)
Länk till Västra Frölunda Hembyggdsförenings hemsida har tillkommit på
länksidan.

2003-03-22

(1216 besök)
Information om föranmälan till resan till Funeshultsjön
7 maj. har tillkommit på
programsidan.

2003-01-21

(1136 besök)
En presentation om föredraget den 29 januari har tillkommit på
programsidan.

2002-12-23

(1092 besök)
Program för våren 2003 har tillkommit på
>programsidan.

2002-06-28

(887 besök)
Program för hösten 2002 har tillkommit på
programsidan.

Texten på välensidan har kompletterats.

2002-03-13

(677 besök)
Länk till Good, som är gratis webb-tv.med fokus på miljön, har tillkommit på
länksidan

.

2002-02-02

(642 besök)
Informationsfolder i PDF-format har tillkommit på ingångssidan.

.

2002-02-02

(606 besök)
Länk till Hults By har tillkommit på
länksidan

.

2002-01-05

(545 besök)

Programmet för Våren 2002 finns nu även i PDF-format

2001-12-26

(537 besök)

Program för Våren 2002 har tillkommit.

2001-10-30

(465 besök)

Karta och stadgar har tillkommit på ingångssidan.

2001-07-25

(324 besök)

Program för hösten 2001 har tillkommit.

2001-06-18

(302 besök)

Kompendium i PDF-format över Tidsstigen har tillkommit.

2001-04-04

(227 besök)

Doktor Bengt Åblad kåserar om

GRISAR, NUNNOR OCH STRESS ersätter
VAD ÄR HÄLSA
i programmet 18/4 .

2001-03-10

(195 besök)

VÅRRESA ”I HÄNDERNA PÅ NILS ZANDERS” Lördagen 26 Maj har tillkommit i programmet.

2001-01-20

(170 besök)

Informationsmötet 21 februari om växthuseffekten är inställt pga för få anmälningar.

Resan till öland
19-20 maj är inställt pga för få anmälningar.

2001-01-11

(123 besök)

Informationsmötet 24 januari om välenområdets framtid även öppet för icke medlemmar.

2001-01-06

(118 besök)

Externa länkar har tillkommit

2001-01-02

(111 besök)

Program: Vårprogrammet har tillkommit

2000-11-07

(74 besök)

Välen: Länk till webbsiten om välenområdets skötselplan inklusive bilder, text och ljud för förekommande fåglar och växter har tillkommit

2000-10-17

(63 besök)

Naturstigen har tillkommit.

2000-07-19

(10 besök)

Information från Program hösten 2000 har tillkommit.

2000-07-13

(8 besök)

Tidsstigen har tillkommit.

Anmälan i förväg behövs inte lördagen 26 augusti.

2000-06-18

(0 besök)

Första versionen av hemsidan. Information från ”Program våren 2000” inlagd, kompletterat med bilder från Välen.
Gästbok och besöksräknare finns också med från början