Korna i Välenområdet

Kommunen stoppade all vinterförvaring av korna på Välen, så vi blev tvungna att sälja korna och dom hamnade i Steninge Halland. Vi hoppas att dom kommer tillbaka till oss för sommarbete. Nedan är de kor som nu kommit till Steninge.