Rasen Highland Cattle

När Västra Frölunda Naturvårdsförening skulle skaffa boskap för att åter beta strandängarna vid Välenviken valdes den skotska rasen Highland Cattle istället för någon traditionell svensk ras. Orsaken till detta var att föreningen inte hade möjlighet att mjölka korna och inte heller kunde man bygga ladugård till dom.Highland Cattle däremot behöver inte mjölkas och dom kräver ingen ladugård. Det enda kravet är ett vindskydd, för övrigt går dom ute hela året och klarar sig själva om dom bara får vatten och mineraler och hö på vintern.

Dom är också speciellt lämpade att beta på strandängar eftersom dom betar vass och många andra växter som andra raser ratar.

Highland Cattle är också en väldigt bra att ha att göra med, eftersom dom är snälla och har ett bra lynne. Dom är nyfikna men ändå inte närgångna.

De första korna kom 1992 och dom blev snabbt mycket populära.

 Information om Highland Cattle på engelska från Breeds of Livestock